Apple iCloud-serviceacties (v2)

bijgewerkt

Overzicht

Met de icloud service in de ricloud- API hebben clients toegang tot realtime, near-time en batchgegevens die zijn opgeslagen op Apple's iCloud in een gemakkelijk te verbruiken feedindeling.

Batchgegevens zijn afkomstig van iCloud-back-ups op iOS-apparaat, met realtime gegevens afkomstig van verschillende bronnen. In sommige gevallen zijn gegevens van hetzelfde type beschikbaar uit meerdere bronnen.

De API biedt JSON-gegevens voor gespecialiseerde feeds. In veel gevallen worden de gegevens opgeslagen in zeer eigen indelingen, onderhevig aan regelmatige wijzigingen en vaak gecodeerd. De ricloud handelt ontsleuteling en ontleding van deze gegevens automatisch af, zodat er geen app- of iCloud-specifieke kennis vereist is om met de gegevens te werken.

Alle resultaten van deze service-acties worden uitgevoerd in JSON- indeling en consistente indelingen worden gebruikt voor vergelijkbare datatypes. Gegevens van berichten-apps zijn bijvoorbeeld altijd op dezelfde manier gestructureerd.

Realtime en near-time iOS / iCloud-gegevens

Met de realtime Apple iCloud-service hebben gebruikers toegang tot de inhoud van hun iCloud-accounts. Talloze Apple- en apps van derden voor iOS- en macOS-apparaten synchroniseren periodiek gegevens en bestanden met de iCloud in realtime of bijna-tijd.

Realtime en near-time invoermodules omvatten:

Batch-gegevens van back-ups van iOS-apparaten

De meeste niet-realtime gegevens van de icloud service worden verkregen uit iCloud-back-ups van iOS-apparaten. Met iCloud verbonden iPhones en andere iOS-apparaten verzenden periodiek incrementele of volledige apparaatback-ups wanneer ze zijn verbonden met een Wi-Fi-netwerk en worden opgeladen. Apple geeft hier meer informatie over in HT203977 .

De ricloud API stelt een geverifieerde gebruiker in staat om een deel - of het geheel - van een iCloud-back-up te downloaden en er bestanden en metadata uit te extraheren. Batch datafeed modules omvatten:

Testmodule eindgebruikers

Een testmodule voor eindgebruikers is beschikbaar voor gebruik door de klant. Dit kan worden gebruikt om een "teaser" van gegevens terug te sturen naar potentiële eindgebruikers. De module biedt een feed van de laatste vijf berichten samen met een laatste locatie en een samenvatting van andere beschikbare berichten. Het gebruik van dit mechanisme kan kosteneffectiever zijn dan het gebruik van een volledige sleutel voor eindgebruikerstests.

Analyse en rapportage

De iCloud-service van ricloud biedt een aantal extra functies rond analyse en rapportage.

Er zijn twee modules beschikbaar voor bedrijven: basisgebruik van de app, die laat zien welke apps op een bepaald moment op een bepaald iOS-apparaat zijn gebruikt en geavanceerd app-gebruik, dat aanvullende informatie biedt, zoals het aantal sessies, de duur van de sessies, enzovoort. Meer informatie over deze modules is op aanvraag beschikbaar.

Forensisch onderzoek en herstel

Forensische undeletion- en herstelfunctionaliteit is beschikbaar voor een aantal modules zoals hieronder aangegeven, inclusief de Berichten (SMS, MMS en iMessage) en iCloud Photo Library- modules.

Reincubate heeft een aantal aangepaste forensische tools die op verzoek kunnen worden toegepast op andere modules, waaronder WhatsApp en WeChat.

Voermodules

Plaats

Realtime locatiegegevens worden gepresenteerd onder de volgende sleutel.

Toevoermodule sleutel location
Bron realtime en near-time iOS / iCloud-gegevens
Bijbehorende instelling Settings > [user name] > iCloud > Find My iPhone > Find My iPhone
{ "location": [{
  "model_raw_name": "iPhone8,2",
  "name": "John's Mac Mini",
  "battery": {
   "low_power_mode": false,
   "battery_level": 0.0,
   "battery_status": "Unknown"
  },
  "fmip_id": "aTJHznls94JTroGs/DxdC9Uy2RtdFbfg981la5Y1VjydBwaduPrTwQ==",
  "model_display_name": "Mac mini",
  "location": {
   "altitude": 0.0,
   "longitude": -0.09058943950483185,
   "latitude": 51.51440460583699,
   "date_created": "2017-07-31T11:47:01.883000",
   "positioning_type": "Wifi",
   "accuracy": {
    "horizontal": 65.0,
    "vertical": 0.0
   }
  },
  "model": "iPhone8,2",
  "identifier": "aTJHznls94JTroGs/DxdC9Uy2RtdFbfg981la5Y1VjydBwaduPrTwQ=="
 }]
}

Als locatiegegevens tijdelijk niet beschikbaar zijn voor een apparaat, bevat de location een null . Dit geeft aan dat Apple geen actuele locatiegegevens heeft, maar het veld wordt gevuld met gegevens zodra het apparaat opnieuw rapporteert.

Berichten (en messaging-apps van derden)

De API gebruikt een consistent formaat voor berichtgegevens van Apple's Berichten-app en andere messaging-apps van derden.

Een aantal invoermodules zijn beschikbaar voor verschillende berichten-apps.

Bron App Toevoermodule sleutel
Batch-gegevens van back-ups van iOS-apparaten Berichten (SMS, MMS en iMessage) sms
Batch-gegevens van back-ups van iOS-apparaten WhatsApp whatsapp_messages
Batch-gegevens van back-ups van iOS-apparaten Skype skype_messages
Batch-gegevens van back-ups van iOS-apparaten LIJN line_messages
Batch-gegevens van back-ups van iOS-apparaten Kik kik_messages
Batch-gegevens van back-ups van iOS-apparaten Viber viber_messages
Batch-gegevens van back-ups van iOS-apparaten Facebook messenger facebook_messages
Batch-gegevens van back-ups van iOS-apparaten WeChat wechat_messages
Batch-gegevens van back-ups van iOS-apparaten hike hike_messages

Berichten-apps retourneren gegevens als een reeks berichtenobjecten die elk de volgende sleutels bevatten:

 • id De ID van het bericht. Dit veld is intern voor de berichten-app, alleen uniek in de context van die app en is mogelijk geen geheel getal. Verwijderde berichten hebben geen unieke ID's, omdat het veld voor die records -1 is.
 • conversation_id De ID van de berichtenreeks. Net als id dit intern en is mogelijk geen geheel getal. Voor iOS-berichten kan dit door de afzender worden ingesteld (bijvoorbeeld vodafone of het kan willekeurig zijn, zoals chat1122932342342 .
 • date De datum waarop het bericht is verzonden of ontvangen. Bijvoorbeeld, 2015-10-28 09:18:17.000000 .
 • text De hoofdtekst van het bericht. Dit kan een tekenreeks of null .
 • from_me Een Booleaanse waarde om aan te geven of het bericht is verzonden of ontvangen.
 • user (Optioneel.) De gebruiker van de berichten-app in het geval dat meerdere gebruikers / accounts mogelijk een berichten-app van het apparaat gebruiken.
 • type (Optioneel.) Typen omvatten SMS , iMessage .
 • deleted (Optioneel.) Een Booleaanse waarde om aan te geven of het bericht was verwijderd.
 • handle de 2e partij van het gesprek, dit kan de groepsnaam zijn.
 • contact (Optioneel.) Een object dat verwijst naar een iOS-contact van de tweede partij van het gesprek.
 • group (Optioneel.) De naam van de groep op het moment dat het bericht werd verzonden .
 • group_id (Optioneel.) De unieke ID voor de groep binnen de context van die app. Dit is mogelijk geen geheel getal en geeft, indien aanwezig, alleen informatie naast conversation_id .
 • group_handles Deze waarde is null voor berichten van persoon tot persoon en in groepsgesprekken is een array van reeksen die telefoonnummers of iMessage-e-mailadressen vertegenwoordigen.
 • group_contacts (Optioneel.) Een array met objecten die verwijzen naar iOS-contactpersonen in de groep.
 • attachments Een array met file_id waarden die kunnen worden gebruikt met de methode download_file . Als het bericht geen bijlage bevat, wordt een lege array geretourneerd.

Een voorbeeld van een JSON-antwoord met een enkel bericht wordt hieronder getoond.

{ "sms": [{
  "group_handles": [
   "+441234567890",
   "renate@reincubate.com"
  ],
  "attachments": [],
  "deleted": false,
  "text": "Don't forget. Get a \u00a35 Bonus Credit to use for 7 days when you top up by \u00a310 or more in one go by 29/10/15. Your Bonus Credit will usually be added to your balance within 24hrs of your top up. Terms apply. To stop SMS text STOP to 9774.",
  "conversation_id": "vodafone",
  "from_me": false,
  "date": "2015-10-28 09:18:17.000000",
  "handle": "vodafone",
  "type": "SMS",
  "id": 6
 }]
}

Foto's en video's

iCloud-fotobibliotheek, fotostream en apparaat Foto's worden gepresenteerd met de volgende feedmoduletoetsen.

Toevoermodule sleutel photos
Bron batchgegevens van back-ups van iOS-apparaten
Toevoermodule sleutel live_photos
Bron realtime en near-time iCloud-fotobibliotheekgegevens
Bijbehorende instelling Settings > [user name] > iCloud > Photos > iCloud Photo Library
{ "photos": [{
  "filename": "IMG_0003.JPG",
  "last_modified": "2016-09-16 11:55:15.000000",
  "file_path": "Media/DCIM/100APPLE/IMG_0003.JPG",
  "file_id": "d27997f2fbefc0ad9027c9b91239154266859e53"
 }]
}
{ "live_photos": [{
  "is_deleted": null,
  "attachments": [
   {
    "file_type": "image",
    "filename": "photo.jpg",
    "width": 4032,
    "file_id": "photo_library://identifier",
    "height": 3024,
    "file_path": "photo_library/path",
    "size": 2063535
   },
   {
    "file_type": "video",
    "filename": "photo.mov",
    "width": 872,
    "file_id": "photo_library://identifier",
    "height": 653,
    "file_path": "photo_library/path",
    "size": 1114536
   }
  ],
  "last_modified": "2017-03-02 11:55:36.634727",
  "date_expunged": null,
  "date_created": "2017-02-06 09:51:47.348000",
  "is_expunged": null,
  "date_imported": "2017-03-02 11:55:32.000000"
 }]
}

Safari-browsergeschiedenis

De browsergeschiedenis van Safari wordt gepresenteerd met de volgende toetsen, bijvoorbeeld JSON hieronder.

Toevoermodule sleutel browser_history
Bron batchgegevens van back-ups van iOS-apparaten
Toevoermodule sleutel web_browser_history
Bron realtime en near-time iOS / iCloud-gegevens
Bijbehorende instelling Settings > [user name] > iCloud > Safari
{ "browser_history": [{
  "url": "http://www.amazon.co.uk/",
  "last_visit": "2015-09-10 10:30:53.413244",
  "title": "Amazon.co.uk: Low Prices in Electronics, Books, Sports Equipment & more"
 }]
}

Safari-browser cookies

Details van de Safari-browsercookemodule op aanvraag beschikbaar.

Oproepgeschiedenis

Oproepgeschiedenis van de iPhone-telefoontoepassing (mobiel / cel en FaceTime Audio) en van stemapps van derden is beschikbaar onder de volgende modules. De realtime-module hieronder bevat gespreksgeschiedenissen van alle CallKit-compatibele apps, waaronder Skype en WhatsApp.

Toevoermodule sleutel call_history
Bron batchgegevens van back-ups van iOS-apparaten
Toevoermodule sleutel whatsapp_call_history
Bron batchgegevens van back-ups van iOS-apparaten
Toevoermodule sleutel viber_call_history
Bron batchgegevens van back-ups van iOS-apparaten
Toevoermodule sleutel live_call_history
Bron realtime en near-time iOS / iCloud-gegevens
Bijbehorende instelling Settings > [user name] > iCloud > iCloud Drive
{ "call_history": [{
  "duration": 5.0,
  "answered": false,
  "from_me": true,
  "date": "2015-07-20 10:23:27.538011",
  "address": "07123456789",
  "call_type": "Phone"
 }]
}

Contacten

Contact- en adresboekgegevens worden gepresenteerd met behulp van de volgende toetsen.

Toevoermodule sleutel contacts
Bron batchgegevens van back-ups van iOS-apparaten
Toevoermodule sleutel mobileme_contacts
Bron realtime en near-time iOS / iCloud-gegevens
Bijbehorende instelling Settings > [user name] > iCloud > Contacts
{ "contacts": [{
  "records": [{
   "type": "Phone",
   "value": "1-800-MY-APPLE"
  }, {
   "type": "URL",
   "value": "http://www.apple.com"
  }],
  "first_name": "John",
  "last_name": "Appleseed",
  "organisation": null,
  "modified": "2015-09-14 11:59:17.000000",
  "created": "2015-09-14 11:59:10.000000",
  "id": 17
 }]
}

Geïnstalleerde apps

Geïnstalleerde apps-gegevens van back-ups van iCloud-apparaten worden weergegeven zoals in het onderstaande voorbeeld.

Toevoermodule sleutel installed_apps
Bron batchgegevens van back-ups van iOS-apparaten
{ "installed_apps": [{
  "name": "FaceTime",
  "description": "FaceTime for Mac makes it easy to talk, smile and laugh with friends and family on their iPhone 4, iPad 2, iPod touch or Mac.",
  "advisory-rating": "4+",
  "author": "Apple",
  "store_url": "https://itunes.apple.com/us/app/facetime/id414307850?mt=12&uo=4",
  "artwork_url": "http://is5.mzstatic.com/image/thumb/Purple4/v4/3a/7c/e5/3a7ce5a9-3e6e-e735-0299-150923793646/source.icns/100x100bb.png"
 }]
}

Kalender

Agendagegevens van de iCloud zijn aanwezig zoals in het onderstaande voorbeeld.

Toevoermodule sleutel calendar_appointments
Bron batchgegevens van back-ups van iOS-apparaten
Toevoermodule sleutel mobileme_calendar_appointments
Bron realtime en near-time iOS / iCloud-gegevens
Bijbehorende instelling Settings > [user name] > iCloud > Calendars
{ "calendar_appointments": [{
  "attached_url": null,
  "attendees": null,
  "description": null,
  "end_date": "2014-08-15 14:30:00.000000",
  "start_time_zone": "Europe/London",
  "all_day": false,
  "summary": "Another appointment",
  "recurrence": {
   "specifier": "",
   "repeat": "Weekly",
   "interval": 1,
   "repeat_end_date": null
  },
  "travel_time": null,
  "id": 73,
  "location": null,
  "end_time_zone": "Europe/London",
  "start_location": null,
  "calendar": "Work",
  "creation_date": "2014-08-22 13:23:20.000000",
  "start_date": "2014-08-15 13:30:00.000000"
 }]
}

Raw bestandsentelling

Bestandslijstgegevens van back-ups van iCloud-apparaten worden weergegeven zoals in het onderstaande voorbeeld.

Toevoermodule sleutel file_list
Bron batchgegevens van back-ups van iOS-apparaten
{ "file_list": [{
  "file_id": "37194cdd973ff73e0d9547eb23b8d93510cbdeea",
  "filename": "IconState.plist"
 }]
}

iCloud Drive

Details van de iCloud Drive-module beschikbaar op aanvraag.

Notes

Notes-gegevens van de Apple Notes-app worden gepresenteerd zoals in het onderstaande voorbeeld. Er zijn een aantal moduletoetsen afhankelijk van de bron van de gegevens.

Toevoermodule sleutel notes
Bron batchgegevens van back-ups van iOS-apparaten
Toevoermodule sleutel mobileme_notes
Bron realtime en near-time iOS / iCloud-gegevens
Bijbehorende instelling Settings > [user name] > iCloud > Notes
{ "notes": [{
  "creation_date": "2016-06-06 13:23:20.000000",
  "last_modified": "2016-06-07 15:21:25.000000",
  "title": "Monday meeting:",
  "note": "Monday meeting:\n Discuss X,\n discuss Y.",
  "summary": null,
  "attachments": [{
   "type": "image",
   "file_id": "8e22cf6e524357b4eb3da775d193072ebba9543f",
   "file_path": "Media/80DDDEAD-B33F-37B2-7219432C0359/Image.jpeg",
  }],
  "folder": "icloud",
  "sub_folder": "work",
 }]
}

HealthKit-stappen

HealthKit-stapgegevens zijn beschikbaar met behulp van de modulesleutel, zoals hieronder weergegeven. Raadpleeg de Apple HealthKit API-referentie voor meer informatie over HealthKit.

Toevoermodule sleutel healthkit_steps
Bron batchgegevens van back-ups van iOS-apparaten
{ "healthkit_steps": [{
  "end_date": "2016-07-04 18:12:09.000000",
  "data_type": "Steps",
  "value": 8.0,
  "additional_data": null,
  "data_type_id": 7,
  "start_date": "2016-07-04 18:11:54.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:18:00.000000",
  "data_type": "Steps",
  "value": 24.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 7,
  "start_date": "2016-08-25 09:18:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }]
}

HealthKit

HealthKit-gegevens zijn beschikbaar via de moduletoets zoals hieronder weergegeven.

Toevoermodule sleutel healthkit
Bron batchgegevens van back-ups van iOS-apparaten

Raadpleeg de Apple HealthKit API-referentie voor meer informatie.

HealthKit-gegevens bestaan uit vele mogelijke parameters geïdentificeerd door data_type_id sleutel in de resultaten. Mogelijke waarden zijn onder meer:

'0': 'Body Mass Index',
'1': 'Body Fat Percentage',
'2': 'Height',
'3': 'Weight',
'4': 'Lean Body Mass',
'5': 'Heart Rate',
'7': 'Steps',
'8': 'Walking + Running Distance',
'9': 'Resting Energy',
'10': 'Active Energy',
'12': 'Flights Climbed',
'14': 'Oxygen Saturation',
'15': 'Blood Glucose',
'16': 'Systolic Blood Pressure',
'17': 'Diastolic Blood Pressure',
'18': 'Blood Alcohol Content',
'19': 'Peripheral Perfusion Index',
'20': 'Total Fat',
'21': 'Polyunsaturated Fat',
'22': 'Monounsaturated Fat',
'23': 'Saturated Fat',
'24': 'Dietary Cholesterol',
'25': 'Sodium',
'26': 'Carbohydrates',
'27': 'Fibre',
'28': 'Dietary Sugar',
'29': 'Dietary Energy',
'30': 'Protein',
'31': 'Vitamin A',
'32': 'Vitamin B6',
'33': 'Vitamin B12',
'34': 'Vitamin C',
'35': 'Vitamin D',
'36': 'Vitamin E',
'37': 'Vitamin K',
'38': 'Calcium',
'39': 'Iron',
'40': 'Thiamine',
'41': 'Riboflavin',
'42': 'Niacin',
'43': 'Folate',
'44': 'Biotin',
'45': 'Pantothenic Acid',
'46': 'Phosphorous',
'47': 'Iodine',
'48': 'Magnesium',
'49': 'Zinc',
'50': 'Selenium',
'51': 'Copper',
'52': 'Manganese',
'53': 'Chromium',
'54': 'Molybdenum',
'55': 'Chloride',
'56': 'Potassium',
'57': 'Number of Times Fallen',
'58': 'Electrodermal Activity',
'60': 'Inhaler Usage',
'61': 'Respiratory Rate',
'62': 'Body Temperature',
'63': 'Sleep Analysis',
'71': 'Forced Vital Capacity',
'72': 'Forced Expiration Volume, 1 sec',
'73': 'Peak Expiratory Flow Rate',
'78': 'Caffeine',
'79': 'Workout',
'80': 'Blood Pressure Correlation',
'83': 'Cycling Distance',
'87': 'Water',
'89': 'UV Index',
'90': 'Basal Body Temperature',
'91': 'Cervical Mucus Quality',
'92': 'Ovulation Test Results',
'95': 'Menstruation',
'96': 'Spotting',
'97': 'Sexual Activity',

De resultaten zullen in de volgende vorm zijn:

{ "healthkit": [{
  "weight": 95.2543977,
  "gender": "Female",
  "fitzpatrick_skin_type": "Type V",
  "date_of_birth": "1988-08-22 23:00:00.000000",
  "height": 1.9812,
  "blood_type": "O+"
 }, {
  "end_date": "2016-07-04 18:12:09.000000",
  "data_type": "Walking + Running Distance",
  "value": 6.08,
  "additional_data": null,
  "data_type_id": 8,
  "start_date": "2016-07-04 18:11:54.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-07-04 18:12:09.000000",
  "data_type": "Steps",
  "value": 8.0,
  "additional_data": null,
  "data_type_id": 7,
  "start_date": "2016-07-04 18:11:54.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-23 16:24:00.000000",
  "data_type": "Caffeine",
  "value": 800.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 78,
  "start_date": "2016-08-23 16:24:00.000000",
  "unit": "mg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-23 16:24:00.000000",
  "data_type": "Fibre",
  "value": 5.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 27,
  "start_date": "2016-08-23 16:24:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-23 16:24:00.000000",
  "data_type": "Basal Body Temperature",
  "value": 2.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 90,
  "start_date": "2016-08-23 16:24:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-23 17:30:00.000000",
  "data_type": "Weight",
  "value": 69.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 3,
  "start_date": "2016-08-23 17:30:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-23 17:31:00.000000",
  "data_type": "Height",
  "value": 220.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 2,
  "start_date": "2016-08-23 17:31:00.000000",
  "unit": "cm",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-23 17:31:00.000000",
  "data_type": "Body Fat Percentage",
  "value": 0.18,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 1,
  "start_date": "2016-08-23 17:31:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:13:00.000000",
  "data_type": "Body Mass Index",
  "value": 14.26,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 0,
  "start_date": "2016-08-25 09:13:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:14:00.000000",
  "data_type": "Lean Body Mass",
  "value": 19.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 4,
  "start_date": "2016-08-25 09:14:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:15:00.000000",
  "data_type": "Active Energy",
  "value": 20.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 10,
  "start_date": "2016-08-25 09:15:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:15:00.000000",
  "data_type": "Cycling Distance",
  "value": 21.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 83,
  "start_date": "2016-08-25 09:15:00.000000",
  "unit": "km",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:16:00.000000",
  "data_type": "Flights Climbed",
  "value": 22.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 12,
  "start_date": "2016-08-25 09:16:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:17:00.000000",
  "data_type": "Resting Energy",
  "value": 23.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 9,
  "start_date": "2016-08-25 09:17:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:18:00.000000",
  "data_type": "Steps",
  "value": 24.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 7,
  "start_date": "2016-08-25 09:18:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:18:00.000000",
  "data_type": "Walking + Running Distance",
  "value": 25.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 8,
  "start_date": "2016-08-25 09:18:00.000000",
  "unit": "km",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:19:00.000000",
  "data_type": "Active Energy",
  "value": 26.0,
  "additional_data": null,
  "data_type_id": 10,
  "start_date": "2016-08-25 09:19:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:19:00.000000",
  "data_type": "Walking + Running Distance",
  "value": 27.0,
  "additional_data": null,
  "data_type_id": 8,
  "start_date": "2016-08-25 09:19:00.000000",
  "unit": "km",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:25:00.000000",
  "data_type": "Biotin",
  "value": 28.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 44,
  "start_date": "2016-08-25 09:25:00.000000",
  "unit": "mcg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:25:00.000000",
  "data_type": "Calcium",
  "value": 29.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 38,
  "start_date": "2016-08-25 09:25:00.000000",
  "unit": "mg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:26:00.000000",
  "data_type": "Carbohydrates",
  "value": 30.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 26,
  "start_date": "2016-08-25 09:26:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:26:00.000000",
  "data_type": "Chloride",
  "value": 31.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 55,
  "start_date": "2016-08-25 09:26:00.000000",
  "unit": "mg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:27:00.000000",
  "data_type": "Chromium",
  "value": 32.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 53,
  "start_date": "2016-08-25 09:27:00.000000",
  "unit": "mcg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:27:00.000000",
  "data_type": "Copper",
  "value": 33.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 51,
  "start_date": "2016-08-25 09:27:00.000000",
  "unit": "mg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:27:00.000000",
  "data_type": "Dietary Cholesterol",
  "value": 34.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 24,
  "start_date": "2016-08-25 09:27:00.000000",
  "unit": "mg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:27:00.000000",
  "data_type": "Dietary Energy",
  "value": 35.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 29,
  "start_date": "2016-08-25 09:27:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:28:00.000000",
  "data_type": "Dietary Sugar",
  "value": 36.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 28,
  "start_date": "2016-08-25 09:28:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:28:00.000000",
  "data_type": "Fibre",
  "value": 37.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 27,
  "start_date": "2016-08-25 09:28:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:28:00.000000",
  "data_type": "Folate",
  "value": 38.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 43,
  "start_date": "2016-08-25 09:28:00.000000",
  "unit": "mcg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:29:00.000000",
  "data_type": "Iodine",
  "value": 39.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 47,
  "start_date": "2016-08-25 09:29:00.000000",
  "unit": "mcg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:29:00.000000",
  "data_type": "Iron",
  "value": 40.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 39,
  "start_date": "2016-08-25 09:29:00.000000",
  "unit": "mg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:29:00.000000",
  "data_type": "Magnesium",
  "value": 41.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 48,
  "start_date": "2016-08-25 09:29:00.000000",
  "unit": "mg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:29:00.000000",
  "data_type": "Manganese",
  "value": 42.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 52,
  "start_date": "2016-08-25 09:29:00.000000",
  "unit": "mg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:30:00.000000",
  "data_type": "Molybdenum",
  "value": 43.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 54,
  "start_date": "2016-08-25 09:30:00.000000",
  "unit": "mcg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:30:00.000000",
  "data_type": "Monounsaturated Fat",
  "value": 44.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 22,
  "start_date": "2016-08-25 09:30:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:30:00.000000",
  "data_type": "Niacin",
  "value": 45.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 42,
  "start_date": "2016-08-25 09:30:00.000000",
  "unit": "mg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:31:00.000000",
  "data_type": "Pantothenic Acid",
  "value": 46.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 45,
  "start_date": "2016-08-25 09:31:00.000000",
  "unit": "mg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:31:00.000000",
  "data_type": "Phosphorous",
  "value": 47.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 46,
  "start_date": "2016-08-25 09:31:00.000000",
  "unit": "mg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:32:00.000000",
  "data_type": "Polyunsaturated Fat",
  "value": 48.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 21,
  "start_date": "2016-08-25 09:32:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:32:00.000000",
  "data_type": "Potassium",
  "value": 49.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 56,
  "start_date": "2016-08-25 09:32:00.000000",
  "unit": "mg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:32:00.000000",
  "data_type": "Protein",
  "value": 50.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 30,
  "start_date": "2016-08-25 09:32:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:33:00.000000",
  "data_type": "Riboflavin",
  "value": 51.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 41,
  "start_date": "2016-08-25 09:33:00.000000",
  "unit": "mg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:33:00.000000",
  "data_type": "Saturated Fat",
  "value": 52.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 23,
  "start_date": "2016-08-25 09:33:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:33:00.000000",
  "data_type": "Selenium",
  "value": 53.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 50,
  "start_date": "2016-08-25 09:33:00.000000",
  "unit": "mcg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:33:00.000000",
  "data_type": "Sodium",
  "value": 54.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 25,
  "start_date": "2016-08-25 09:33:00.000000",
  "unit": "mg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:34:00.000000",
  "data_type": "Thiamine",
  "value": 55.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 40,
  "start_date": "2016-08-25 09:34:00.000000",
  "unit": "mg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:34:00.000000",
  "data_type": "Total Fat",
  "value": 56.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 20,
  "start_date": "2016-08-25 09:34:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:34:00.000000",
  "data_type": "Vitamin A",
  "value": 57.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 31,
  "start_date": "2016-08-25 09:34:00.000000",
  "unit": "mcg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:34:00.000000",
  "data_type": "Vitamin B6",
  "value": 58.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 32,
  "start_date": "2016-08-25 09:34:00.000000",
  "unit": "mg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:35:00.000000",
  "data_type": "Vitamin B12",
  "value": 59.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 33,
  "start_date": "2016-08-25 09:35:00.000000",
  "unit": "mcg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:35:00.000000",
  "data_type": "Vitamin C",
  "value": 60.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 34,
  "start_date": "2016-08-25 09:35:00.000000",
  "unit": "mg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:35:00.000000",
  "data_type": "Vitamin D",
  "value": 61.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 35,
  "start_date": "2016-08-25 09:35:00.000000",
  "unit": "mcg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:36:00.000000",
  "data_type": "Vitamin E",
  "value": 62.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 36,
  "start_date": "2016-08-25 09:36:00.000000",
  "unit": "mg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:36:00.000000",
  "data_type": "Vitamin K",
  "value": 63.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 37,
  "start_date": "2016-08-25 09:36:00.000000",
  "unit": "mcg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:36:00.000000",
  "data_type": "Water",
  "value": 64.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 87,
  "start_date": "2016-08-25 09:36:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:37:00.000000",
  "data_type": "Zinc",
  "value": 65.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 49,
  "start_date": "2016-08-25 09:37:00.000000",
  "unit": "mg",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:44:00.000000",
  "data_type": "Blood Alcohol Content",
  "value": 0.66,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 18,
  "start_date": "2016-08-25 09:44:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:45:00.000000",
  "data_type": "Blood Glucose",
  "value": 5.999999999999999,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 15,
  "start_date": "2016-08-25 09:45:00.000000",
  "unit": "mmol<180.1558800000541>/L",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:46:00.000000",
  "data_type": "Electrodermal Activity",
  "value": 67.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 58,
  "start_date": "2016-08-25 09:46:00.000000",
  "unit": "mcS",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:46:00.000000",
  "data_type": "Forced Expiration Volume, 1 sec",
  "value": 68.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 72,
  "start_date": "2016-08-25 09:46:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:47:00.000000",
  "data_type": "Forced Vital Capacity",
  "value": 70.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 71,
  "start_date": "2016-08-25 09:47:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:47:00.000000",
  "data_type": "Inhaler Usage",
  "value": 71.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 60,
  "start_date": "2016-08-25 09:47:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:47:00.000000",
  "data_type": "Number of Times Fallen",
  "value": 72.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 57,
  "start_date": "2016-08-25 09:47:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:50:00.000000",
  "data_type": "Peak Expiratory Flow Rate",
  "value": 74.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 73,
  "start_date": "2016-08-25 09:50:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:50:00.000000",
  "data_type": "Oxygen Saturation",
  "value": 0.73,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 14,
  "start_date": "2016-08-25 09:50:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:51:00.000000",
  "data_type": "Peripheral Perfusion Index",
  "value": 0.75,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 19,
  "start_date": "2016-08-25 09:51:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:52:00.000000",
  "data_type": "UV Index",
  "value": 76.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 89,
  "start_date": "2016-08-25 09:52:00.000000",
  "unit": "count",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:54:00.000000",
  "data_type": "Diastolic Blood Pressure",
  "value": 78.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 17,
  "start_date": "2016-08-25 09:54:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:54:00.000000",
  "data_type": "Systolic Blood Pressure",
  "value": 77.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 16,
  "start_date": "2016-08-25 09:54:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:54:00.000000",
  "data_type": "Body Temperature",
  "value": 79.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 62,
  "start_date": "2016-08-25 09:54:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:55:00.000000",
  "data_type": "Heart Rate",
  "value": 80.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 5,
  "start_date": "2016-08-25 09:55:00.000000",
  "unit": "count/min",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:55:00.000000",
  "data_type": "Respiratory Rate",
  "value": 81.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 61,
  "start_date": "2016-08-25 09:55:00.000000",
  "unit": "count/min",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 12:03:00.000000",
  "data_type": "Height",
  "value": 6.5,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 2,
  "start_date": "2016-08-25 12:03:00.000000",
  "unit": "ft",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 12:04:00.000000",
  "data_type": "Weight",
  "value": 15.000000000000002,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 3,
  "start_date": "2016-08-25 12:04:00.000000",
  "unit": "st",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-09-23 16:01:42.000000",
  "data_type": "Walking + Running Distance",
  "value": 10.790000000000001,
  "additional_data": null,
  "data_type_id": 8,
  "start_date": "2016-09-23 16:01:21.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-09-23 16:01:42.000000",
  "data_type": "Steps",
  "value": 15.0,
  "additional_data": null,
  "data_type_id": 7,
  "start_date": "2016-09-23 16:01:21.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-10-10 15:12:00.000000",
  "data_type": "Steps",
  "value": 300.0,
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 7,
  "start_date": "2016-10-10 15:12:00.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-10-11 18:13:25.000000",
  "data_type": "Steps",
  "value": 11.0,
  "additional_data": null,
  "data_type_id": 7,
  "start_date": "2016-10-11 18:13:20.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-10-11 18:13:25.000000",
  "data_type": "Walking + Running Distance",
  "value": 8.79,
  "additional_data": null,
  "data_type_id": 8,
  "start_date": "2016-10-11 18:13:20.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-10-24 13:58:45.000000",
  "data_type": "Walking + Running Distance",
  "value": 7.9999999999999964,
  "additional_data": null,
  "data_type_id": 8,
  "start_date": "2016-10-24 13:52:45.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-10-24 13:59:42.000000",
  "data_type": "Walking + Running Distance",
  "value": 17.11,
  "additional_data": null,
  "data_type_id": 8,
  "start_date": "2016-10-24 13:58:45.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-10-24 13:58:45.000000",
  "data_type": "Steps",
  "value": 8.0,
  "additional_data": null,
  "data_type_id": 7,
  "start_date": "2016-10-24 13:52:45.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-10-24 13:59:42.000000",
  "data_type": "Steps",
  "value": 24.0,
  "additional_data": null,
  "data_type_id": 7,
  "start_date": "2016-10-24 13:58:45.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-10-25 08:33:47.000000",
  "data_type": "Steps",
  "value": 8.0,
  "additional_data": null,
  "data_type_id": 7,
  "start_date": "2016-10-25 08:27:47.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-10-25 08:33:47.000000",
  "data_type": "Walking + Running Distance",
  "value": 4.960000000000001,
  "additional_data": null,
  "data_type_id": 8,
  "start_date": "2016-10-25 08:27:47.000000",
  "sample_type": "quantity_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-23 16:24:00.000000",
  "data_type": "Cervical Mucus Quality",
  "value": "Watery",
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 91,
  "start_date": "2016-08-23 16:24:00.000000",
  "sample_type": "category_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:41:00.000000",
  "data_type": "Menstruation",
  "value": "Light",
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 95,
  "start_date": "2016-08-25 09:41:00.000000",
  "sample_type": "category_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:41:00.000000",
  "data_type": "Menstruation",
  "value": "Light",
  "additional_data": "HKMenstrualCycleStart",
  "data_type_id": 95,
  "start_date": "2016-08-25 09:41:00.000000",
  "sample_type": "category_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:41:00.000000",
  "data_type": "Ovulation Test Results",
  "value": "Indeterminate",
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 92,
  "start_date": "2016-08-25 09:41:00.000000",
  "sample_type": "category_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:44:00.000000",
  "data_type": "Sexual Activity",
  "value": "Sexual Activity",
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 97,
  "start_date": "2016-08-25 09:44:00.000000",
  "sample_type": "category_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:44:00.000000",
  "data_type": "Sexual Activity",
  "value": "Sexual Activity",
  "additional_data": "HKSexualActivityProtectionUsed",
  "data_type_id": 97,
  "start_date": "2016-08-25 09:44:00.000000",
  "sample_type": "category_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:44:00.000000",
  "data_type": "Spotting",
  "value": "Spotting",
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 96,
  "start_date": "2016-08-25 09:44:00.000000",
  "sample_type": "category_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:52:00.000000",
  "data_type": "Sleep Analysis",
  "value": "Asleep",
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 63,
  "start_date": "2016-08-25 09:52:00.000000",
  "sample_type": "category_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 09:06:00.000000",
  "data_type": "Sleep Analysis",
  "value": "In Bed",
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 63,
  "start_date": "2016-08-25 09:06:00.000000",
  "sample_type": "category_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 11:53:00.000000",
  "data_type": "Menstruation",
  "value": "Heavy",
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 95,
  "start_date": "2016-08-25 11:53:00.000000",
  "sample_type": "category_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 11:53:00.000000",
  "data_type": "Menstruation",
  "value": "Heavy",
  "additional_data": "HKMenstrualCycleStart",
  "data_type_id": 95,
  "start_date": "2016-08-25 11:53:00.000000",
  "sample_type": "category_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 11:56:00.000000",
  "data_type": "Sexual Activity",
  "value": "Sexual Activity",
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 97,
  "start_date": "2016-08-25 11:56:00.000000",
  "sample_type": "category_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-08-25 15:33:00.000000",
  "data_type": "Ovulation Test Results",
  "value": "Negative",
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 92,
  "start_date": "2016-08-25 15:33:00.000000",
  "sample_type": "category_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-10-10 13:20:00.000000",
  "data_type": "Menstruation",
  "value": "Medium",
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 95,
  "start_date": "2016-10-10 13:20:00.000000",
  "sample_type": "category_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-10-10 13:20:00.000000",
  "data_type": "Menstruation",
  "value": "Medium",
  "additional_data": "HKMenstrualCycleStart",
  "data_type_id": 95,
  "start_date": "2016-10-10 13:20:00.000000",
  "sample_type": "category_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-10-10 13:24:00.000000",
  "data_type": "Menstruation",
  "value": "Unspecified",
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 95,
  "start_date": "2016-10-10 13:24:00.000000",
  "sample_type": "category_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-10-10 13:24:00.000000",
  "data_type": "Menstruation",
  "value": "Unspecified",
  "additional_data": "HKMenstrualCycleStart",
  "data_type_id": 95,
  "start_date": "2016-10-10 13:24:00.000000",
  "sample_type": "category_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-10-10 13:24:00.000000",
  "data_type": "Menstruation",
  "value": "Unspecified",
  "additional_data": "HKWasUserEntered",
  "data_type_id": 95,
  "start_date": "2016-10-10 13:24:00.000000",
  "sample_type": "category_sample"
 }, {
  "end_date": "2016-10-10 13:24:00.000000",
  "data_type": "Menstruation",
  "value": "Unspecified",
  "additional_data": "HKMenstrualCycleStart",
  "data_type_id": 95,
  "start_date": "2016-10-10 13:24:00.000000",
  "sample_type": "category_sample"
 }]
}

Hoe kunnen we helpen?

Ons ondersteuningsteam is er om u te helpen!

Onze kantooruren zijn van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur GMT. De tijd is momenteel 12:27 AM GMT.

We streven ernaar om alle berichten binnen één werkdag te beantwoorden.

Ga naar het ondersteuningsgedeelte › Neem contact op met het Enterprise-team ›
Ons geweldige ondersteuningsteam

© 2008 - 2020 Reincubate Ltd. Alle rechten voorbehouden. Geregistreerd in Engeland en Wales #5189175, VAT GB151788978. Reincubate® is een geregistreerd handelsmerk. Privacy en voorwaarden. Wij bevelen 2FA aan. Gebouwd met in Londen.