Werken met iOS-apparaten en back-ups op de opdrachtregel

bijgewerkt
Cover image for: Werken met iOS-apparaten en back-ups op de opdrachtregel

iPhone Backup Extractor bevat een opdrachtregelprogramma met de naam rictl voor het werken met iOS-back-ups en -apparaten. rictl draait op elk platform waarop de iPhone Backup Extractor draait, en werkt als een UNIX-stijl command line tool in termen van argument en help-syntaxis, en shell-returns.

Kenmerken in één oogopslag:

 • UNIX-compatibel formaat ( $? Shell return-codes, locale-opgemaakte datums, awk-vriendelijke uitvoer, stdout streams van geëxporteerde gegevens)
 • Ondersteuning voor meerdere gelijktijdige zoekpaden
 • Ondersteuning voor alle formaten van gecodeerde back-up
 • Ondersteuning voor relatieve en op het huis gebaseerde ( ~ ) paden

rictl shown in macOS Terminal
rictl weergegeven in macOS Terminal

rictl shown in Windows Command Prompt
rictl weergegeven in de Windows-opdrachtprompt

Quickstart: extraheer databasebestanden van een iOS-back-up

Zoek naar back-ups die beschikbaar zijn op het lokale systeem:

$ rictl backup search
00000000-0000000000000000 02/07/2019 11:33:41 12.3.1 iPhone11,6 ok

Pak alle databasebestanden uit de back-up (let op de indeling voor reguliere expressies):

$ rictl backup extract -u 00000000-0000000000000000 -r "\.db"
Extracting HomeDomain/Library/Voicemail/voicemail.db
Extracting HomeDomain/Library/Safari/Bookmarks.db
Extracting RootDomain/Library/Caches/locationd/consolidated.db
Extracting WirelessDomain/Library/CallHistory/call_history.db
...

Commando woordenlijst

Hulp krijgen

Je kunt hulp krijgen door rictl zoals je zou verwachten, met de opdracht rictl help :

$ rictl help
Usage: rictl <command> [args]

Available commands:
  backup  Work with a local backup
  device  Work with devices over USB and Wi-Fi

Use 'rictl help <command>' for detailed help on a particular command

rictl exposes a backup mode for working with local backups, and a device mode for working with iOS devices over USB or Wi-Fi.

Werken met lokale back-ups

$ rictl help backup
Usage: rictl backup <command> [args]
Work with local backups

Available commands:
 search  Search for local backups
 info   Show info about a backup
 list   List files in a backup
 extract Extract files from a backup
 export  Export data from a backup

Use 'rictl help backup <command>' for detailed help on a particular backup command

Bij het werken met back-ups zijn er vijf opties: search , info , list , extract en export .

search gebruiken search te zoeken naar lokale iOS-back-ups

$ rictl help backup search
Usage: rictl backup search [args]
Search for local backups

Available arguments:
 -s, --search-path=VALUE  path to search for backups (two directories deep)
 -l             include full path in listing output
 -h, --help         show this message and exit

Op zijn eenvoudigst toont search de backups op uw systeem:

$ rictl backup search
00000000-0000000000000000 02/07/2019 11:33:41 12.3.1 iPhone11,6 ok

De weergegeven velden zijn witruimte gescheiden en zijn:

Optie -l toont back-uppaden

U kunt -l gebruiken om een extra uitvoerveld met het pad van de back-up op te nemen:

$ rictl backup search -l
00000000-0000000000000000 02/07/2019 11:33:41 12.3.1 iPhone11,6 ok /Users/afit/Library/Application Support/MobileSync/Backup/00000000-0000000000000000
Optie -s zoekt naar extra paden

U kunt -s gebruiken om extra zoekpaden toe te voegen bij het zoeken naar back-ups.

$ rictl backup search -s /Users/afit/Google\ Drive\ File\ Stream/My\ Drive/My\ backups/ -s Downloads/
00000000-0000000000000000        02/07/2019 11:33:41 12.3.1 iPhone11,6 ok
DB72CB76A00CB81675F19907D4AC2B298628D83C 09/06/2014 13:57:08 7.1.1 iPhone6,2 ok
DB72CB76A00CB81675F19907D4AC2B298628D83C 23/07/2014 12:37:55 8.0  iPhone6,2 ok
DB72CB76A00CB81675F19907D4AC2B298628D83C 28/07/2014 12:43:56 8.0  iPhone6,2 ok
CDBF062964613D325EB9E41AD83E85EA16B7E399 10/02/2014 14:29:59 7.0.4 iPad4,1  ok
57BE3B9E8087809F53666B887B9DD81B06299078 29/07/2014 14:18:54 7.1  iPhone3,1 ok
F60040E968F533434B9B6CCA10C7E0C673B7CC13 07/10/2014 09:44:17 8.0.2 iPhone7,2 ok
CC5D2A27218BD9E4A14B1E59918171A8676EF5BB 26/03/2015 11:07:42 2.2.1 iPhone1,1 ok
46A663D1A1A5C5146476A2C6164EA5F5FE771294 26/03/2015 11:09:54 4.2.1 iPhone1,2 ok
9F8FDEEFFCDA4BD53CA4D6F8229A04497CA5FA4C 31/10/2016 17:05:36 10.1.1 iPhone9,4 ok
 • Zoals je zou verwachten, kun je aan spaties ( "My folder" ) of escape ( My\ folder ) spaties in paden toevoegen
 • -s kunnen worden gebruikt om een back-upmap of een map met back-ups op te geven

info gebruiken om info en metadata van lokale iOS-back-ups te krijgen

$ rictl help backup info
Usage: rictl backup info [args]
Show info about a backup

Available arguments:
 -u, --udid=VALUE      backup UDID
 -s, --search-path=VALUE  path to search for backups (two directories deep)
 -h, --help         show this message and exit

Laten we dat eens proberen:

$ rictl backup info -u 00000000-0000000000000000
UDID: 00000000-0000000000000000
Path: /Users/afit/Library/Application Support/MobileSync/Backup/00000000-0000000000000000
Backup in progress: False
Device name: Aidan's iPhone
Backup display name: Aidan's iPhone
Backup date: 02/07/2019 11:33:41
Backup size: 104258399691 bytes
Backup encrypted: True
Product version: 12.3.1
Product type: iPhone11,6
Serial number: FK1XH•••KPH6
Phone Number: +44 •••• ••••••
ICCID: 894411••••••••••••5
MEID: 35728209••••••

Natuurlijk, terwijl de UDID het iOS-apparaat uniek is, kan er meer dan één back-up van zijn op je computer - bijvoorbeeld, als je een gearchiveerde back-up hebt - zoals:

$ rictl backup search -l | grep B919
DB72CB76A00CB81675F19907D4AC2B298628D83C 09/06/2014 13:57:08 7.1.1 iPhone6,2 ok /Users/afit/Library/Application Support/MobileSync/Backup/backup1
DB72CB76A00CB81675F19907D4AC2B298628D83C 23/07/2014 12:37:55 8.0  iPhone6,2 ok /Users/afit/Library/Application Support/MobileSync/Backup/backup2
DB72CB76A00CB81675F19907D4AC2B298628D83C 28/07/2014 12:43:56 8.0  iPhone6,2 ok /Users/afit/Library/Application Support/MobileSync/Backup/backup3
$ rictl backup info -u DB72CB76A00CB81675F19907D4AC2B298628D83C
Multiple backups found with UDID DB72CB76A00CB81675F19907D4AC2B298628D83C. Use the '--search-path' option to specify the backup's location. This can be shown with the '-l' argument on 'rictl backup search'.

Wat is de oplossing? Beperk het zoekpad door de map op te geven waarin de back-up zich bevindt, in plaats van de map die de map van de back-up bevat!

$ rictl backup info -s /Users/afit/Library/Application Support/MobileSync/Backup/backup3 -u DB72CB76A00CB81675F19907D4AC2B298628D83C
UDID: DB72CB76A00CB81675F19907D4AC2B298628D83C
Path: /Users/afit/Library/Application Support/MobileSync/Backup/backup3
Backup in progress: False
Device name: Aidan's iPhone
Backup display name: Aidan's iPhone
Backup date: 28/07/2014 12:43:56
Backup size: 239001214 bytes
Product version: 8.0
Product type: iPhone6,2
Serial number: C7KNG•••G5MV
Phone Number: +44 •••• ••••••
ICCID: 894411••••••••••••5
MEID: 35728209••••••

list om bestanden weer te geven binnen een iOS-back-up

$ rictl help backup list
Usage: rictl backup list [args]
List files in a backup

Available arguments:
 -u, --udid=VALUE      backup UIUD
 -s, --search-path=VALUE  path to search for backups (two directories deep)
 -p, --password=VALUE    backup password
 -l             use a long listing format
 -r, --pattern=VALUE    file pattern (regex)
   --allow-in-progress  allow use of in-progress backups
 -h, --help         show this message and exit

Laten we het eens proberen:

$ rictl backup list -u 00000000-0000000000000000 -r plist$ -l
rw-r--r-- 321  24/06/2019 13:04:37 ManagedPreferencesDomain\mobile\.GlobalPreferences.plist
rw------- 16975 21/06/2019 14:52:54 AppDomainPlugin-com.apple.stocks.widget\Library\Preferences\com.apple.stocks.widget.plist
rw-r--r-- 219  01/07/2019 09:37:24 HomeDomain\Library\UserNotifications\A4CCFF5B-F963-425F-8068-729972F77C67\DeliveredNotifications.plist
...

extract gebruiken om bestanden uit een iOS-back-up te extraheren

$ rictl help backup extract
Usage: rictl backup extract [args]
Extract files from a backup

Available arguments:
 -u, --udid=VALUE      backup UIUD
 -s, --search-path=VALUE  path to search for backups (two directories deep)
 -p, --password=VALUE    backup password
 -o, --output-path=VALUE  path to extract files to
 -r, --pattern=VALUE    file pattern (regex)
   --allow-in-progress  allow use of in-progress backups
 -h, --help         show this message and exit

Laten we alle .db bestanden extraheren van een back-up naar een map met de naam Extracted en een back-upwachtwoord voor password aanbieden:

$ rictl backup extract -u 00000000-0000000000000000 -r "\.db" -o "Extracted" -p "password"
Extracting HomeDomain/Library/Voicemail/voicemail.db
Extracting HomeDomain/Library/Safari/Bookmarks.db
Extracting RootDomain/Library/Caches/locationd/consolidated.db
Extracting WirelessDomain/Library/CallHistory/call_history.db
...

export om gegevens van een iOS-back-up te exporteren

$ rictl help backup export
Usage: rictl backup export [args]
Export data from a backup

Available arguments:
 -u, --udid=VALUE      backup UIUD
 -s, --search-path=VALUE  path to search for backups (two directories deep)
 -p, --password=VALUE    backup password
 -t, --type=VALUE      data type (messages, whatsapp, viber, kik, wechat,
                line, hike, tinder, photos, videos, recordings,
                contacts, calendar, notes, calls, locations,
                voicemail)
 -o, --output-path=VALUE  associated file output path
 -r, --pattern=VALUE    search pattern (regex)
 -f, --force        allow overwriting exising files
   --allow-in-progress  allow use of in-progress backups
 -h, --help         show this message and exit

Geëxporteerde gegevens worden beschikbaar gesteld in dezelfde JSON-indeling die door ricloud-API worden gebruikt, en die indelingen zijn hier gedocumenteerd .

Laten we alle berichtgegevens uit een back-up halen. Deze gegevens worden geretourneerd in de standaarduitvoerstream van de console ( stdout ), dus we gaan deze omleiden naar een bestand met de naam messages.json . We slaan alle bijbehorende bestanden op in een map met de naam Associated files en bieden een back-upwachtwoord voor password :

$ rictl backup export -u 00000000-0000000000000000 -t messages -o "Associated files" -p "password" > messages.json
...
$ cat messages.json
[
 {
  "From": "789789",
  "To": "Me",
  "Date": "2012-12-17T14:12:30Z",
  "Deleted": false,
  "Message": "All done! You're now on our Big Data Texts Tariff. We switched you over on 17/12/12",
  "Attachments": []
 },
 {
  "From": "789789",
  "To": "Me",
  "Date": "2012-12-17T18:12:50Z",
  "Deleted": false,
  "Message": "You have 300 Texts and Unlimited data",
  "Attachments": []
 },
...

Werken met apparaten

$ rictl help device
Usage: rictl device <command> [args]
Work with devices over USB and Wi-Fi

Available commands:
 search  Show connected devices over USB and Wi-Fi
 backup  Backup a connected device
 restart  Restart a connected device
 shutdown Shutdown a connected device

Use 'rictl help device <command>' for detailed help on a particular device command

Wanneer u met apparaten werkt, zijn er vier opties: search , backup , restart en shutdown .

rictl toevoegen aan je pad

iPhone Backup Extractor kan automatisch rictl toevoegen aan het rictl van uw Windows- of macOS-computer, via het paneel Preferences , zodat het gemakkelijk kan worden gebruikt in elk terminal op uw computer.

iPhone Backup Extractor's "Scripting" preferences pane
Voorkeurenpaneel "Scripting" van iPhone Backup Extractor

U kunt echter ook zelf het pad instellen of een alias opdracht gebruiken. De functionaliteit van rictl is toegankelijk via het binaire bestand van de iPhone Backup Extractor, zoals te zien is in het wraps-script:

$ cat `which rictl`
#!/bin/bash
/Applications/iPhone\ Backup\ Extractor.app/Contents/MacOS/iPhoneBackupExtractor cli "$@"

Algemene reguliere expressiepatronen voor bestandsdoorzoekingen

 • Paden vinden die eindigen met de plist : -r plist$
 • Paden vinden met de extensie .db : -r \.db

Gebruik door bedrijven

Mogelijkheden voor rictl volgen in grote lijnen die van iPhone Backup Extractor: de tool staat onbeperkte werking toe voor het verkennen van back-ups, maar zal slechts maximaal vier bestanden extraheren of vier gegevensitems tegelijk exporteren telkens wanneer het wordt uitgevoerd.

We horen graag hoe de technologie wordt gebruikt en ondersteunen een aantal bedrijven die hun interne beheer- of compliance-tools of producten hebben gebouwd bovenop deze technologie. Neem contact met ons op als dit waardevol voor je zou kunnen zijn.

Hoe kunnen we helpen?

Ons ondersteuningsteam is er om u te helpen!

Onze kantooruren zijn van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur GMT. De tijd is momenteel 1:50 AM GMT.

We streven ernaar om alle berichten binnen één werkdag te beantwoorden.

Ons geweldige ondersteuningsteam

Kunnen we dit artikel verbeteren?

We horen graag van gebruikers: Stuur ons een e-mail, laat een reactie achter of stuur een tweet @reincubate?

© 2008 - 2024 Reincubate Ltd. Alle rechten voorbehouden. Geregistreerd in Engeland en Wales #5189175, VAT GB151788978. Reincubate® en Camo® zijn geregistreerde handelsmerken. Privacybeleid & termen.