Dynamische servergewichten met HAProxy

Published Updated
Cover image for: Dynamische servergewichten met HAProxy

In een pauze van mijn gebruikelijke stukjes over product en ondernemerschap, schrijf ik over een reeks scripts die we eerder publiceerden.

haproxy-dynamic-weight is a tool which can dynamically and automatically allocate work across HAProxied servers to get the most from them. We use this at Reincubate to reduce load on virtual servers when they're suffering from abnormal CPU steal.

We hebben dit hulpprogramma gebouwd nadat we hadden vastgesteld dat er geen Open Source-oplossing beschikbaar was om te doen wat we nodig hadden. We hebben ze vrij beschikbaar gemaakt onder de GPL en gepubliceerd op GitHub . Veel plezier met hacken en ik hoop dat ze nuttig zijn!

Can we improve this article?

We love hearing from users: why not drop us an email, leave a comment, or tweet @reincubate?

© 2008 - 2021 Reincubate Ltd. Alle rechten voorbehouden. Geregistreerd in Engeland en Wales #5189175, VAT GB151788978. Reincubate® en Camo® zijn geregistreerde handelsmerken. Privacybeleid & termen. Gebouwd met in Londen.